Lærings- og kompetencecentret
v/ cand.scient.soc. Maria Hune
 
 
 
 
Velkommen til Lærings- og kompetencentret  
 
Lærings- og kompetencencetret er en virksomhed, der arbejder med helhedsorienterede pædagogisk-, psykologisk- og eksistentielle lærings- og udviklingsprocesser i offentlige og private organisationer. Formålet med centret er at være med til at skabe helheds- og læringsorienteret inklusion i i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i det danske samfund generelt for personer, der har udfordringer ved at mestre hverdagslivet, f.eks. komme igang med eller fastholde en uddannelse, komme tilbage på arbejdsmarkedet,  pga. en psykisk sårbarhed, psykisk lidelse, psykiatriske diagnoser, autisme, neurologiske lidelser og/eller psykosociale vanskeligheder.
 
 
 
 
Udsyn gennem indsigt, Indsigt gennem udsyn
 
Formålet med hjemmesiden er at give interesserede mulighed for uforpligtende og i ro og mag at få et indblik i:
  • Centrets profil - vision og mission,
  • Centrets ydelser,
  • Centrets faglige og arbejdsmæssige grundlag.
Du er meget velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende samtale, hvis du f.eks. har behov for yderligere information omkring Lærings- og kompetencecentret.
 
 
 
Lærings- og kompetencentret v/cand.scient.soc. Maria Hune  | Tlf.: +45 23 65 92 08 | mail@mariahune.dk